Něco o Conny

21.09.2010 20:33

Conny Ann od Kovářovské hůrky

Datum narození: 26.04.2006

Matka: Aschinte z Adarova dvora

Otec: Árčí z Jabloňové zahrady

bonitace udělena 4.10.2008,Březina u Tišťova

Průkaz původu